*Περιορισμένο Κονδύλι*

Θέσεις που απέμειναν

280 (μέχρι αυτή τη στιγμή)*

Ελάχιστος Μισθός

€870

Ποσό Χορηγίας

€4000 για 6 μήνες

Ελάχιστη Περίοδος Απασχόλησης

6 μήνες

*άνα πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει

Κάλεσε τώρα στο 99558373 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα ένταξης στο Σχέδιο έχουν όλοι οι Εργοδότες / Επιχειρήσεις που:


1) Βρίσκονται εγκατεστημένες και ασκούν δραστηριότητες σε περιοχές που ελέγχονται από την
Κυπριακή Δημοκρατία.


2) Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.


3) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που σχετίζεται με την παραβίαση του Διατάγματος για τον Κατώτατο Μισθό, ούτε έχουν καταδικασθεί για παράνομη ή αδήλωτη εργασία τα τελευταία τρία(3) χρόνια που προηγούνται της αίτησής τους για συμμετοχή στο Σχέδιο.


4) Δεν έχουν υπερβεί τον μέγιστο αριθμό ατόμων που δύνανται να προσληφθούν μέσω του Σχεδίου ανά πρόσκληση ο οποίος έχει καθοριστεί στα πέντε (5) άτομα.