Δωρεάν Αποστολή Ενημερώσεων για θέματα που αφορούν επιχορηγησεις μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφωνικού μηνύματος