ΈΝΑΡΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΕΣΤΙΑ ΓΝΩΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 50
ΛΕΜΕΣΟΣ

Τελείωσε
Σε εξέλιξη
Θα ξεκινήσει σύντομα
ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η διαπραγμάτευση πωλήσεων είναι ο διάλογος μεταξύ 2 ή περισσότερων μερών ή και ατόμων που αποσκοπεί στην επίτευξη ευεργετικού αποτελέσματος για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Η ικανότητα για

αποτελεσματική διαπραγμάτευση χωρίς συγκρούσεις και προστριβές αποτελεί τέχνη με την εξεύρεση αποτελεσματικής γέφυρας επικοινωνίας στις συνεργασίες μεταξύ των οργανισμών να απαιτεί ισχυρές διαπραγματευτικές ικανότητες. Η γνώση και ο συνεχιζόμενος εμπλουτισμός της υφιστάμενης θα αυξήσει τις ικανότητες σου για επίτευξη περισσότερων συμφωνιών συνεπώς και αύξηση των κερδών.

ΩΦΕΛΕΙΕΣ
  • Επιλέγεις κατάλληλη διαπραγμάτευση στην πώληση
  • Αιτιολογείς αντλούμενες πληροφορίες στις διαπραγματεύσεις
  • Να οργανώνεις και να εκτελείς την διαδικασία και το πλάνο διαπραγμάτευσης
  • Να απαριθμείς τις πεποιθήσεις στις διαπραγματεύσεις και να αιτιολογείς τις αντλούμενες πληροφορίες
  • Να οργανώνεις στρατηγικές και να συνθέτεις τακτικές διαπραγμάτευσης
  • Να τεκμηριώνεις την τελική συμφωνία διαπραγμάτευσης προς ικανοποίηση και όλων των συμβαλλόμενων μερών