ΕΠΙΛΟΓΗ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ-17:45-21:15 & ΣΑΒΒΑΤΟ-8:45-12:30
(28 ΦΟΡΕΣ)

ΕΠΙΛΟΓΗ 2
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ-17:45-21:30
(28 ΦΟΡΕΣ)

ΕΠΙΛΟΓΗ 3
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-17:45-21:30
(28 ΦΟΡΕΣ)

 

ΖΟΟΜ & ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 2085€
MEION ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 1666€
ΣΥΝΟΛΟ: 419€ (+396,15€ ΦΠΑ)

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και στη βελτίωση της παραγωγικότητας στην Κύπρο. Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να μπορούν να
πιστοποιηθούν σύμφωνα με το πρότυπο «Εκπαιδευτής Κατάρτισης – Επίπεδο 5 (CyQF/EQF)» της ΑνΑΔ.


Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευτές μεταξύ άλλων θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους, θα είναι ικανοί να εντοπίζουν τις ανάγκες κατάρτισης και θα σχεδιάζουν αποτελεσματικά προγράμματα κατάρτισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες των οργανισμών, των καταρτιζόμενων και τις ανάγκες της αγοράς.

ΩΦΕΛΕΙΕΣ

  • Να εντοπιζουν τις ανάγκες της αγοράς.
  • Να αναγνωρίζουν γνώσεις δεξιότητες και στάσεις διατυπώνοντας σωστά τους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος.
  • Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν διαφορετικές προσεγγίσεις και τεχνικές κατάρτισης στα πλαίσια του προτύπου ΑνΑΔ.
  • Να επιλέγουν και να αναπτύσσουν τα υλικά και μέσα κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθούν.
  • Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων για πιο αποτελεσματική επικοινωνία κατα την διάρκεια της κατάρτισης.
  • Να αναπτύσσουν στοχευμένα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Να αναπτύξουν δεξιότητες παρουσίασης και δεξιότητες ενεργοποίησης των εκπαιδευόμενων.
Τελείωσε
Σε εξέλιξη
Θα ξεκινήσει σύντομα