Εξειδικευμένο Προσωπικό Κoυζίνας

Η Εταιρεία Εστία Γνώσης μπορεί να σας παρέχει εξειδικευμένο προσωπικό κουζίνας όπως sous chefs, executive chefs, με γνώσεις επί της  Ασιατικής κουζίνας (κινέζικη & ιαπωνική) όπως επίσης βοηθούς κουζίνας, pastry chefs και οποιαδήποτε άλλη συναφή θέση που εντάσσεται στον κλάδο της εστίασης.

Η Εστία Γνώσης έχοντας πλήρη αντίληψη των αυξημένων αναγκών που παρατηρούνται στην Κύπρο στον εν λόγω κλάδο έχει επενδύσει σε σταθερές και μακρόχρονες συνεργασίες με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το Νεπάλ, η Ινδία, οι Φιλιππίνες, οι οποίοι υποστηρίζουν την προσπάθειά της να προσφέρει υποψηφίους κατάλληλα εκπαιδευμένους και ειδικευμένους στον κλάδο του επισιτισμού. Η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει το εν λόγω προσωπικό για απασχόλησή του σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και γενικότερα σε επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες εστίασης.

Ενδεικτικές Αρμοδιότητες Executive Chef

✔Προγραμματισμός και καθοδήγηση της προετοιμασίας του φαγητού και των δραστηριοτήτων μαγειρικής

✔Τροποποίηση μενού ή δημιουργία νέων μενού που πληρούν τα πρότυπα ποιότητας

✔Υπολογισμός απαιτήσεων γευμάτων, όπως και δαπανών για τρόφιμα και προσωπικό

✔Επίβλεψη των δραστηριοτήτων του προσωπικού της κουζίνας

✔Διευθέτηση αγορών και επισκευών εξοπλισμού

✔Πρόσληψη και διαχείριση προσωπικού κουζίνας

✔Αποκατάσταση προβλημάτων ή παραπόνων που ανακύπτουν

✔Τελική επιμέλεια της εμφάνισης των πιάτων

✔Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων

✔Συμμόρφωση με τους διατροφικούς κανονισμούς, τους κανόνες υγιεινής και τα πρότυπα ασφαλείας

✔Τήρηση αρχείων καταγραφής χρόνου και μισθοδοσίας

✔Διατήρηση θετικής και επαγγελματικής προσέγγισης με συνεργάτες και πελάτες

Ενδεικτικές Αρμοδιότητες Sous Chef

✔Βοήθεια στην προετοιμασία και το σχεδιασμό όλων των μενού φαγητού και ποτών

✔Δημιουργία πιάτων υψηλής ποιότητας, τόσο από πλευράς εμφάνισης όσο και από πλευράς γεύσης

✔Διασφάλιση ότι η κουζίνα λειτουργεί με έγκαιρο τρόπο που πληροί τα πρότυπα ποιότητάς μας

✔Αντικατάσταση του Executive Chef στον σχεδιασμό και την οργάνωση της προετοιμασίας των πιάτων, εφόσον κριθεί απαραίτητο

✔Επινοητικότητα στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν και ανάληψη του ελέγχου σε οποιαδήποτε προβληματική κατάσταση

✔Διαχείριση και εκπαίδευση του προσωπικού κουζίνας, διαμόρφωση ωραρίου εργασίας και αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού

✔Παραγγελία προμηθειών για τη δημιουργία κατάλληλου αποθέματος

✔Συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και τα πρότυπα ασφαλείας όπως επίσης κ επιβολή της τήρησής τους

✔Διατήρηση θετικής και επαγγελματικής προσέγγισης απέναντι σε συνεργάτες και πελάτες