ΧορηγίαΈτος Ισχύος
Βελτίωση Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων2020-2021
Επαγγελματική Εκπαίδευση Αγροτών2020-2021
Εκταρικές Επιδοτήσεις2021
Πράσινος Τρυγητός2021
Ευρωπαικά Προγράμματα2020-2021
Δημιουργία και Εκσυγχρονισμό Μονάδων Μεταποίησης, Εμπορίας και/ ή Ανάπτυξης Γεωργικών Προϊόντων2021


Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να μας αποστείλετε μηνυμα όπως φαίνεται πιο κάτω

*Τηλέφωνο*Μήνυμα