An open male hand sticks out from inside a cracked golden egg on blue background. New startup. Join business club. Help new investors.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας ή Πιστοποιητικό εγγραφής συνεταιρισμού από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
 2. Πιστοποιητικό από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στο οποίο να φαίνονται οι σημερινοί μέτοχοι/ συνέταιροι της εταιρείας/ συνεταιρισμού
 3. Βεβαίωση από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το συνολικό αριθμό απασχολουμένων στην επιχείρηση κατά την περίοδο της αίτησης (1-2 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης).
 4. Εξηλεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς της εταιρείας για τα έτη 2019 και 2018, 2017 (υφιστάμενες επιχειρήσεις) οι οποίοι να είναι υπογραμμένοι τόσο από τους ελεγκτές όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί λογαριασμοί της εταιρείας για το έτος 2019 δεν έχουν ακόμη ετοιμαστεί, να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ελεγκτή της εταιρείας αναφορικά με τον ετήσιο κύκλο εργασιών καθώς και τον μέσο όρο των απασχολουμένων της εταιρείας για το 2019.
  5.A Για επενδύσεις σε νέα κτήρια ή προσθήκες που αυξάνουν/ τροποποιούν το εμβαδό του καλυμμένου χώρου, να υποβάλλονται:
  i) Στις περιπτώσεις που έχει εξασφαλιστεί η σχετική Άδεια Οικοδομής:
  • Άδεια Οικοδομής και εγκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, εμβαδογράμματα).
  • Αναλυτική εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου στην οποία να δηλώνεται η φύση των εργασιών (πχ. νέα οικοδομή, προσθήκες/ μετατροπές) και το εμβαδό του καλυμμένου χώρου.
  • Αναλυτική προσφορά από εργολάβο οικοδομών ή και αναλυτικές προσφορές από ανεξάρτητους υπεργολάβους βάσει αναλυτικού δελτίου ποσοτήτων το οποίο έχει εκπονηθεί από επιμετρητή ποσοτήτων. Στην περίπτωση που υποβληθεί μόνο μια οικονομική προσφορά από τον εργολάβο του έργου θα πρέπει να υπάρχει σαφής περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να διεκπεραιωθούν από τους υπεργολάβους.
  • Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης Οικοπέδου/Γης.
  ii) Στις περιπτώσεις που δεν έχει εξασφαλιστεί Άδεια Οικοδομής:
  • Βεβαίωση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ότι έχει κατατεθεί αίτηση για εξασφάλιση άδειας καθώς και αντίγραφα των σχετικών αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, όψεις, εμβαδογράμματα).
  Τονίζεται ότι η Άδεια Οικοδομής θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται πριν την καταβολή της χορηγίας.
  • Αναλυτική εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου στην οποία να δηλώνεται η φύση των εργασιών (πχ. νέα οικοδομή, προσθήκες/ μετατροπές) και το εμβαδό του καλυμμένου χώρου.
  • Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης Οικοπέδου/ Γης
  5.Β Για επενδύσεις που αφορούν διαμόρφωση/ διαρρύθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων, να υποβάλλονται:
  • Αναλυτική εκτίμηση κόστους από τον αρχιτέκτονα του έργου στην οποία να δηλώνεται η φύση των εργασιών (πχ. τοποθέτηση κεραμικών, ξυλουργικές / υδραυλικές εργασίες κτλ.) ή/ και αναλυτικές προσφορές για κάθε τύπο οικοδομικής ή άλλης εργασίας που θα εκτελεσθεί.
  • Βεβαίωση από τον αρχιτέκτονα του έργου στην οποία να αναφέρεται το εμβαδόν του καλυμμένου χώρου ή/και κάτοψη του εγκριμένου αρχιτεκτονικού σχεδίου.
  • Άδεια Οικοδομής και εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις και εμβαδογράμματα), όπου εφαρμόζεται.
  • Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Συμφωνία Μίσθωσης Οικοπέδου/Γης
  • Σε μεταγενέστερο στάδιο και απαραίτητα πριν από την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να προσκομίζεται η σχετική Συμφωνία ή και άλλο έγγραφο ανάθεσης υλοποίησης του έργου με τον εργολάβο ή/και τους υπεργολάβους. Νοείται ότι η Συμφωνία θα βασίζεται σε αναλυτικό δελτίο ποσοτήτων το οποίο έχει εκπονηθεί από επιμετρητή ποσοτήτων.
  • Το ανώτατο ύψος της επιλέξιμης δαπάνης δεν θα υπερβαίνει τα €250 ανά τετραγωνικό μέτρο καλυμμένου χώρου.
  • Σε περιπτώσεις όπου η υλοποίηση των οικοδομικών εργασιών άρχισε πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση υπογραμμένη τόσο από τον αιτητή όσο και από τον αρχιτέκτονα/ πολιτικό μηχανικό του έργου, στην οποία να γίνεται λεπτομερής περιγραφή των υλοποιηθείσων εργασιών, μαζί με αναλυτική κατάσταση περιγραφής του κόστους τους. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν θα θεωρούνται ως επιλέξιμες.
 5. Προσφορές για μηχανήματα/ εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα. Οι προσφορές για μηχανήματα/ εξοπλισμό θα πρέπει να συνοδεύονται και από τεχνική περιγραφή (φυλλάδια και άλλο ενημερωτικό υλικό στο οποίο να φαίνονται τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων/ εξοπλισμού όπου είναι δυνατό). Επενδύσεις για τις οποίες δεν θα υποβάλλονται προσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς χορηγίας.
 6. Αναλυτικές προσφορές για επενδύσεις σε Συστήματα Ποιότητας (Συστήματα Διαχείρισης, Πιστοποίησης Προϊόντων και Διαπίστευσης).
 7. Οπτικό δίσκο CD ή USB με συμπληρωμένο το ηλεκτρονικό αρχείο excel “PINAKES_EPENDYSEON_ MME2015-1” (προτεινόμενη επένδυση) που βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
 8. Πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τον Περί Εργοστασίων Νόμο από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανάλογα με την δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις όπου υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν το έχουν ακόμα εξασφαλίσει θα μπορεί να υποβάλλεται σε μεταγενέστερο στάδιο αλλά απαραίτητα πριν την καταβολή της Β Φάσης της χορηγίας..
 9. Άδεια λειτουργίας, από την αρμόδια αρχή (π.χ. Δημοτικές Αρχές, Κοινοτικά Συμβούλια, Υπουργείο Υγείας κα.) ανάλογα με τη δραστηριότητα.
 10. Άδεια απόρριψης υγρών αποβλήτων από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή βεβαίωση ότι δεν απαιτείται σχετική άδεια. Σε περίπτωση που η μονάδα δεν παράγει υγρά απόβλητα, να υποβάλλεται μόνο Υπεύθυνη Δήλωση από τον αιτητή.
  Οι νέες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν τα πιο πάνω πιστοποιητικά/ άδειες (α/α 9, 10, 11) μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού τους έργου αλλά απαραίτητα πριν την τελική πιστοποίηση του.
 11. Τεχνοοικονομική μελέτη. Η μελέτη είναι απαραίτητη για όλες τις προτάσεις που θα υποβάλλονται από νέες επιχειρήσεις και για προτάσεις που θα υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις των οποίων η επιλέξιμη επένδυση θα είναι μεγαλύτερη των €100.000.
  Στην τεχνοοικονομική μελέτη θα πρέπει να παρουσιάζονται τουλάχιστον τα στοιχεία/πληροφορίες που φαίνονται στο Παράρτημα I.
 12. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από χρηματοπιστωτικό οργανισμό πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, βεβαίωση τράπεζας για καταθέσεις στο όνομα της αιτήτριας επιχείρησης ή/και των κύριων μετόχων. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από τους μετόχους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση/ Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσης της.
  Σε περίπτωση δανεισμού, να υποβάλλεται επιστολή ή/και βεβαίωση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του έργου στην οποία να αναφέρονται μεταξύ άλλων το εγκριμένο ποσό, το ύψος του επιτοκίου και η μηνιαία δόση.
  Υπενθυμίζεται ότι με βάση την παράγραφο 8.2 του Οδηγού του Σχεδίου, αιτήσεις που δεν τεκμηριώνουν τη χρηματοδότηση της επένδυσης είτε με ίδια κεφάλαια είτε μέσω δανεισμού θα προχωρούν σε αξιολόγηση νοουμένου ότι πληρούνται οι άλλοι όροι συμμετοχής. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης και εάν η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Δικαιούχων τότε θα δίνεται το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής επιστολής για να παρουσιαστεί τεκμηρίωση της χρηματοδότησης της επένδυσης για υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η έγκριση τους θα ακυρώνεται και οι πόροι θα διατίθενται σε τυχόν επιλαχόντες αιτητές.
 13. Πιστοποιητικά συστημάτων διαχείρισης όπως ISO, HACCP ή άλλα (εάν υπάρχουν).
 14. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τις μετοχές ή δικαιώματα ψήφου που κατέχουν οι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) της αιτήτριας επιχείρησης σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση (Παράρτημα ΙΙ).
 15. Βεβαίωση σχετικά με τον χαρακτηρισμό της αιτήτριας επιχείρησης ως Μικρομεσαία (σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερ. 06/05/2013 και αρ. 2003/361/ΕΚ), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης καθώς και από τον ελεγκτή της (Παράρτημα IΙΙ). Ανάλογα με την περίπτωση και με βάση τα στοιχεία τα οποία θα καταγράφονται στην Δήλωση, το ΥΕΕΒΤ θα δύναται να ζητά την προσκόμιση πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων από τους αιτητές για έλεγχο και επιβεβαίωση της δήλωσης.
 16. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τις μετοχές ή δικαιώματα ψήφου που κατέχουν οι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα) των επιχειρήσεων που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα την αιτήτρια επιχείρηση μέσω κατοχής ποσοστού τουλάχιστον 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση (Παράρτημα ΙV).