Για καθε μέλος υπάρχει και πακέτο ανάλογα με τις ανάγκες του

Τα τρία είδη πακέτων φαίνονται πιο κάτω με τις αντίστοιχες ωφέλειες

Είδη Πακέτων και Ωφέλειες


Silver
μήνα
5
Κάντε Εγγραφή
Golden
μήνα
9
Κάντε Εγγραφή
Platinum
μήνα
15
Κάντε Εγγραφή