ΈΝΑΡΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

ΕΣΤΙΑ ΓΝΩΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 50
ΛΕΜΕΣΟΣ

Τελείωσε
Σε εξέλιξη
Θα ξεκινήσει σύντομα
ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διανύοντας μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού σε ένα μεταβλητό αλλά ολοένα και πιο απρόβλεπτο
περιβάλλον , η επιτυχία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χρειάζεται ένα δυναμικό στρατηγικό σχεδιασμό, έξυπνα ευέλικτο που να μπορεί να προσαρμόζεται στις απρόβλεπτες οικονομικό-κοινωνικές αλλαγές. Μέσα από το πρόγραμμα κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδιασμού οι
καταρτιζόμενοι θα συνδυάσουν εμπειρίες και γνώσεις έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα σύνολο
ικανοτήτων που εφαρμόζοντας το θα επιφέρει θετικές αλλαγές προς τον οργανισμό.

ΩΦΕΛΕΙΕΣ
  1. Να επεξηγούν την σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού.
  2. Να αναφέρουν ευρέως επιχειρηματικές αναλύσεις .
  3. Να εναρμονίσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες με την γνώση που θα αποκτήσουν στο
    πρόγραμμα κατάρτισης.
  4. Να ερμηνεύουν, να αναλύουν και να υλοποιούν τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε ένα
    Στρατηγικό Σχεδιασμό.
  5. Να αντιληφθούν και να κατανοήσουν την σημασία της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης σχετικά με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό .
  6. Να διατηρούν την απόδοση ενός Στρατηγικού σχεδιασμού μετά την ολοκλήρωση τους εκτιμώντας την ζωτική σημασία του πλάνου για την επιτυχία του οργανισμού.