Σχέδιο Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις και άλλους Φορείς

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Προώθηση Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 13/07/2022 και ώρα 09.00 π.μ.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της προκήρυξης ανέρχεται στα
€40 εκατ. Το Σχέδιο Χορηγιών αποσκοπεί στην προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή/και χρησιμοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, στοχεύονται μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάμενα κτήρια, καθώς επίσης και σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, υποδομές και μονάδες παραγωγής που έχουν στο παρόν στάδιο ψηλή κατανάλωση ενέργειας.


Βασικός στόχος η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 30% κατά
μέσο όρο από όλες τις στηριζόμενες επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) όλων των οικονομικών κλάδων, εκτός όσων εμπίπτουν στη λίστα αποκλεισμού του Σχεδίου. Καλύπτονται, επίσης, επενδύσεις από συγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) που δεν ασκούν
οικονομική δραστηριότητα.

Οι τύποι επενδύσεων που καλύπτονται από το σχέδιο είναι:

  1. Ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς προσθήκη φωτοβολταϊκού: Δικαιούχοι ΜμΕ. Ποσοστό χορηγίας 40% επί των επιλέξιμων δαπανών. Μέγιστο ποσό χορηγίας €100 χιλ.
  2. Ενεργειακή αναβάθμιση με προσθήκη φωτοβολταϊκού: Δικαιούχοι ΜμΕ. Ποσοστό χορηγίας 40% επί των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας €150 χιλ.
  3. Ενεργειακή αναβάθμιση για αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων σε κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ): Δικαιούχοι ΜμΕ και ΜΚΟ. Ποσοστό χορηγίας για ΜμΕ 40% και για ΜΚΟ 60%. Μέγιστο ποσό χορηγίας €300 χιλ.
  4. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων ΜΚΟ: Δικαιούχοι μόνο ΜΚΟ. Ποσοστό χορηγίας 60% επί των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας €150 χιλ.

Περισσότερες Πληροφορίες για το σχετικό Σχέδιο

Για Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το σχέδιο παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.