Αναβάθμισε το μενού της επιχείρησης σου ενσωματώνοντας τα αλλεργιογόνα συστατικά και πληροφορώντας αποτελεσματικά τους πελάτες σας.

Ωφέλειες του Σεμιναρίου:
I. Ετοιμασία μενού της επιχείρησης σου με βάση τα αλλεργιογόνα συστατικά.
II. Ορθή Πληροφόρηση πελατών για την ύπαρξη τους
III. Εναρμόνιση με την νομοθεσία 1169/2011
IV. Ικανοποίηση Υγειονομικών Υπηρεσιών στον έλεγχο τους
V. Εναρμονισμένο το μενού με το Υφυπουργείο τουρισμού (ΚΟΤ)
Ώρες Διεξαγωγής: 14
Ημερες και ώρες Διεξαγωγής:
Δευτέρες από τις 08:15 έως 14:00
Δευτέρες από τις 15:00 έως 20:00
Επένδυση Συμμετοχής:
80% για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
100% για άνεργους
Αίτηση και Λεπτομέρειες στο αρχείο πιο κάτω
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε έγκαιρα την αίτηση σας για να κρατήσουμε την θέση σας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Leave a Reply