Μάθε Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και προσαρμόσου στη νέα εποχή

Ωφέλειες του Σεμιναρίου:
I. Χειρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Οργάνωση Αρχείων
II. Πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (outlook)
III. Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)
IV. Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)
V. Ασφάλεια Δεδομένων
Ώρες Διεξαγωγής: 60
Ημερες και ώρες Διεξαγωγής:
Παρασκευές ή Τρίτες από τις 8:15 έως 12:45
Επένδυση Συμμετοχής:
80% για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
100% για άνεργους
Αίτηση και Λεπτομέρειες
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε έγκαιρα την αίτηση σας για να κρατήσουμε την θέση σας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Leave a Reply