Ανέπτυξε, αναβάθμισε και παρακολούθησε την ιστοσελίδα της επιχείρησης σου

Ωφέλειες του Σεμιναρίου:
I. Σχεδιασμός και Κατασκευή της Ιστοσελίδας της επιχείρησης σου
II. Διαχείριση ιστοσελίδας. Χρήση Ιστοσελίδας ως εργαλείο
Μάρκετινγκ για την επιχείρηση
III. Προσθήκη νέων θεμάτων
IV. Προσθήκη νέων προσφορών κλπ που αφφορούν την επιχείρηση σου
Ώρες Διεξαγωγής: 21
Ημερες και ώρες Διεξαγωγής:
Τρίτη ή Παρασκευή από τις 8:15 έως 12:45
Σάββατο από τις 8:15 έως 12:45
Επένδυση Συμμετοχής:
80% για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
100% για άνεργους
Αίτηση και Λεπτομέρειες
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε έγκαιρα την αίτηση σας για να κρατήσουμε την θέση σας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Leave a Reply