Γίνε Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΑνΑΔ και μετέδωσε τις γνώσεις σου χωρίς να απαιτείτε εκπαιδευτική εμπειρία

Ωφέλειες του Σεμιναρίου:
I. Ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλλων εκπαίδευσης
II. Εντοπισμός των αναγκών της αγοράς.
III. Χρήση παγοθραυστών και ενεργοποιητών στην εκπαίδευση
IV. Δόμηση και ανάπτυξη σαφών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
V. Αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης
VI. Ανάπτυξη της προσωπικής απόδοσης σου
Ώρες Διεξαγωγής: 98
Ημερες και ώρες Διεξαγωγής:
Σάββατο από τις 8:15 έως 14:15
Πέμπτες από τις 9:00 μέχρι 15:00
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 18:00-21:00
Επένδυση Συμμετοχής:
80% για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
100% για άνεργους
Αίτηση και Λεπτομέρειες
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε έγκαιρα την αίτηση σας για να κρατήσουμε την θέση σας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Leave a Reply