ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Δίνει τη δυνατότητα στους υφιστάμενυς εκπαιδευτές της ΑνΑΔ να προσαρμοστούν στη νέα τεχνολογία και την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Ωφέλειες του Σεμιναρίου:
I. Ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλλων Ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
II. Εντοπισμός των αναγκών της αγοράς.
III. Χρήση παγοθραυστών και ενεργοποιητών στην Ηλεκτρονική εκπαίδευση
IV. Δόμηση και ανάπτυξη σαφών ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
V. Αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης
VI. Ανάπτυξη της προσωπικής απόδοσης σου
Ώρες Διεξαγωγής: 98
Ημερες και ώρες Διεξαγωγής:
Σάββατο από τις 8:15 έως 14:15
Πέμπτες από τις 9:00 μέχρι 15:00
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 18:00-21:00
Επένδυση Συμμετοχής:
80% για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
100% για άνεργους
Αίτηση και Λεπτομέρειες
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε έγκαιρα την αίτηση σας για να κρατήσουμε την θέση σας

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Leave a Reply