Σχεδόν τίποτε δε βγαίνει σωστό την πρώτη φορά. Οι αποτυχίες και οι επανειλημμένες αποτυχίες είναι πινακίδες που μας οδηγούν στο δρόμο της επιτυχίας

Charles F. Kettering, Αμερικανός μηχανικός & εφευρέτης

Leave a Reply