27,30/08/2022 και 03,06/09/2022
ΣΑΒΒΑΤΑ και ΤΡΙΤΕΣ
17:00 – 20:30

ΕΣΤΙΑ ΓΝΩΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ 50

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 260€
MEION ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔ: 180€
ΣΥΝΟΛΟ: 80€ (+49,40€ ΦΠΑ)

Τελείωσε
Σε εξέλιξη
Θα ξεκινήσει σύντομα
ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Excel ή Microsoft Excel είναι λογισμικό υπολογιστικών φύλλων που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση, την οργάνωση και το χειρισμό δεδομένων. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του Excel είναι η αυτόματη δημιουργία υπολογιστικών φύλλων με δυνατότητες ταξινόμησης και υπολογισμού με την εισαγωγή τύπων, μεγάλων αριθμών ή αντικειμένων. Εξαιτίας αυτού, το Excel έχει γίνει επίσης ένα εργαλείο για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων.
Με το τέλος του Σεμιναρίου, θα μάθετε πώς να αναλύσετε και να εξερευνήτε δεδομένα στο Excel, να χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές φόρμουλες , να δημιουργείτε και να βελτιώνετε μοντέλα δεδομένων και να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε Γραφήματα( Charts).

ΩΦΕΛΕΙΕΣ

  • Έλεγχος και μορφοποίηση ηλεκτρονικών φύλλων
  • Χρήση συναρτήσεων και δημιουργία εξισώσεων
  • Δημιουργία και χρήση τύπων και αναφορών σε κελιά
  • Εμφάνιση συνόλων για τους αριθμούς σας με τη γρήγορη ανάλυση
  • Ανάλυση δεδομένων – Συγκεντρωτηκοί πίνακες και αυτόματες λειτουργίες
  • Δημιουργία και τροποποίηση Γραφημάτων (Charts)