Μπορείς να εργαστείς στην ομάδα μας μέσω του προγράμματος “Ερμήδες”

Χρειάζεται 2 απλά βήματα για την Εγγραφή σου στο πρόγραμμα:

1. Επιλογή τομέα Ενδιαφέροντος

2. Αιτιολόγηση Απόφασης και Δήλωση Στοιχείων

Περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα Ερμήδες αποτελεί ένα πρόγραμμα καινοτοιμίας της Eταιρείας Estia Gnosis Group Ltd το οποίο προσφέρει εργασία σε άτομα που βρίσκονται εκτός εργασία, Άτομα χωρίς εργασιακή πείρα και άτομα που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν το εισόδημα τους καθώς επίσης και σε πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σκοπός του προγράμματος

Η ανάδειξη ταλαντούχων ατόμων που δεν έχουν την ευκαιρία να δείξουν λόγω της μη υπάρχουσας επαγγελματικής τους εμπειρίας.

Τομείς Ενδιαφέροντος

Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι στη Διαχείρηση γραφείου, την Τηλεφωνική Επικοινωνία και την Εκπαίδευση

Κάνε εγγραφή μέσω του Προγράμματος εδώ

Διαχείρηση γραφείου
Τηλεφωνική Επικοινωνία
Εκπαιδευτής της ΑνΑΔ

2. Αιτιολόγηση ενδιαφέροντος και δήλωση Στοιχείων για την πιο πάνω επιλογή με 3 γραμμές (Εργασιακή Εμπειρία, Δεξιότητες Επικοινωνίας, Επιθυμία, Λατρευεις την Εκπαίδευση)