Η εταιρεία …  ζητά να προσλάβει βοηθό για το λογιστήριο ..